Kr Petkova 

КРИСТИНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

Председател на Общински съвет - Пирдоп
мандат 2023 г. - 2027 г.