ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

 

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Пирдоп се ангажира да осигури достъп до уебсайта си (1) в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайта на Община Пирдоп на адрес: https://pirdop.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

  • EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и някои изключения, посочени по-долу.

Вземайки предвид стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) и Критерии за успех WCAG 2.1, Ниво АА, са открити несъответствия в следните изисквания:

9.1.1.1 Нетекстово съдържание – изискването не е спазено. Има наличие на графични елементи, които нямат текстово представяне.

9.1.2.1 Само звук и само картина (предварително записани) – неприложимо. В сайта няма публикувани аудио и видео материали.

9.1.2.2 Надписи (предварително записани) – неприложимо. В сайта няма публикувани аудио и видео материали.

9.1.2.3 Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записано) – неприложимо. В сайта няма публикувани аудио и видео материали.

9.1.2.4 Надписи (на живо) – неприложимо. Няма излъчвания на живо.

9.1.2.5 Звуково описание (предварително записано) – не е необходимо. Наличните видео клипове са със вградено аудио представяне.

9.2.1.1 Клавиатура –спазено частично. По-голямата част от съдържанието е достъпно чрез клавиши от клавиатурата.

9.2.1.4 Бързи връзки чрез клавиши със символи – не са назначени допълнителни такива. Няма забрана за стандартните, които са зададени в браузъра.

9.2.2.1 Регулируеми времеви интервали – не са необходими. Няма наложени времеви ограничения за взаимодействие със съдържанието.

9.3.1.1 Език на страница – неприложимо. Съдържанието на страницата е изцяло на български език.

9.3.1.2 Език на отделните части – неприложимо. Съдържанието на страницата е изцяло на български език.

9.3.3.3 Предложение за отстраняване на грешка – не е осигурено.

9.3.3.4 Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически) – неприложимо. Не се извършват действия водещи до финансово или правно обвързване на потребителите с уебсайта.

II. Недостъпно съдържание

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 25.10.2020 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 25.10 2020 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: не е извършвана

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: 2070 гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: неприложимо

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: Катерина Илиева, ст. експерт „Връзки с обществеността и ИТ“, тел.: 07181 / 51 12,  email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Процедура по прилагане

Процедура и срокове, на основание чл. 58г. от ЗЕУ: Всички сигнали на потребители за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Община Пирдоп, се разглеждат в срок от един месец от датата на подаването им. След разглеждане ще бъдат предприети съответните мерки за отстраняване на констатираните нарушения касаещи достъпността.

В случай, че Община Пирдоп:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок, или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“: Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София-1000.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Пирдоп се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си. Администрацията предвижда мерки за отстраняване на недостъпното съдържание. Официалният уебсайт се стреми да покрие ниво на достъпност според последните стандарти, като използва най-добрите техники и практики. За целта, към момента е разработен допълнителен инструмент, подобряващ по-лесното достъпване на съдържание, наличен на всяка страница. Той предоставя отделни опции, чрез които могат да бъдат променени размерът на шрифта, цветовите нюанси, контрастът, размерът на курсора и мащабът на екрана.

Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

Дата на последна актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: не е извършвано