Nadq Mutafova 200

Секретар на община Пирдоп
Мариана Стоянова

тел.: 07181/ 52-42, вътр. 33