ПОРТАЛ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ - достъп до публични регистри на Община Пирдоп


Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум (свали файл)