• Д-р Тодор Марков - Почетен гражданин на Община Пирдоп (посмъртно) - Решение №24 от 22.04.1999 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Димитрина Савова - Почетен гражданин на Община Пирдоп - Решение №24 от 22.04.1999 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Тодор Влайков - Почетен гражданин на Община Пирдоп (посмъртно) - Решение №91 от 21.11.2002 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Веселин Андреев (Георги Георгиев Андреев) - Почетен гражданин на Община Пирдоп (посмъртно) - Решение №92 от 21.11.2002 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Кирко Кирков - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп", за формиране на трайна политика и реализация на нов модел на партньорство между Община Пирдоп и фирма "Юмикор Мед"АД - Решение №93 от 21.11.2002 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Иван Костадинов - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп", за особени постижения в областта на селското стопанство, читалищното дело и цялостен принос в развитието на с.Душанци и във връзка с неговата 80-годишнина - Решение №94 от 21.11.2002 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Инж. Георги Илчев - Почетен гражданин на град Пирдоп за особените му заслуги за развитието на Община Пирдоп и във връзка с неговата 70-годишнина - Решение №53 от 25.08.2005 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Томас Биймиш - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп" за формиране на трайна фирмена политика и реализация на нов тип стратегия - модел на партньорство между Община Пирдоп и Кумерио Мед АД - Решение №3 от 25.01.2007 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Спас Спасов - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп" за постигнати високи спортни резултати на национални, европейски и световни турнири и състезания, както и за завоюване на престижни отличия в областта на спорта - Решение №61 от 26.07.2007 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Д-р Николай Велчев - Почетен гражданин на Община Пирдоп (посмъртно). Дългогодишен лекар-хирург, с изключителни успехи в национални и международни изяви в сферата на здравеопазването, отдал живота си в името на хората и работил за издигане престижа на “МБАЛ-Пирдоп” ЕООД. - Решение №189 от 18.12.2008 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Събина Илиева - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп" за активно дългогодишно участие в развитието на културния живот на Община Пирдоп и във връзка с 50-годишния й юбилей - Решение №144 от 26.11.2009 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Ренета Атанасова - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп" за дългогодишна обществена дейност и особени заслуги за развитието на Община Пирдоп и във връзка с 60-годишния й юбилей - Решение №56 от 29.03.2012 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Кузман Кузманов - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп" за дългогодишна обществена дейност и особени заслуги за развитието, съхраняването и популяризирането на народното певческо изкуство и във връзка с предстоящия му 60-годишен юбилей - Решение №71 от 26.04.2012 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Тодор Рашков - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп" за дългогодишна обществена дейност, значителен принос в развитието на Община Пирдоп и във връзка с 80-годишния муюбилей - Решение №149 от 23.10.2012 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Росен Илиев - Почетен гражданин на Община Пирдоп за дългогодишна обществена дейност, значителен принос в развитието на Община Пирдоп и във връзка със 75-годишния му юбилей - Решение №150 от 23.10.2012 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Д.и.н. Иван Иванов - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп" за дългогодишна обществена дейност и особени заслуги за развитието на Община Пирдоп и във връзка с 60-годишния му юбилей - Решение №59/30.07.2015 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Диляна Минкина - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп" за обществено значими изяви, постигнати високи резултати и активно участие в развитието на леката атлетика в fбщината и страната - Решение №55/27.04.2016 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Д-р Пламен Стоянов - Почетен гражданин на град Пирдоп за дългогодишна дейност в сферата на здравеопазването и заслуги към гр. Пирдоп - Решение №73 от 27.05.2021 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Григор Тодоров - Носител на "Почетен знак на Община Пирдоп", във връзка с 25 годишнината от проектирането и изработката на герба на Община Пирдоп - Решение №85/24.06.2021 г. на Общински съвет - Пирдоп.

 • Д-р Иван Иванов - Почетен гражданин на Община Пирдоп за дългогодишна обществена дейност, особени заслуги и значителен принос в развитието на Община Пирдоп - Решение №50/28.04.2022 г. на Общински съвет - Пирдоп.