ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Председател  Мария Бръмбева
Зам.-председател  Лало Кирилов
Членове Силвия Георгива
Ненко Павлов
Георги Панов

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Председател           Георги Панов
Зам.-председател Симеон Симеонов
Членове Станислав Готев
Ненко Ненчев
Васил Кафеджиев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
Председател     Симеон Симеонов
Зам.-председател Тодор Иванов
Членове                  Мария Бръмбева
Станислав Готев
Васил Кафеджиев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Председател Иван Джонгов
Зам.-председател Тодор Иванов
Членове                  Георги Панов
Васил Кафеджиев
Деан Стоев

 

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Председател Ненко Ненчев
Зам.-председател Иван Джонгов
Членове Силвия Георгиева
Ненко Павлов
Лало Кирилов