ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Председател Мария Бръмбева
Зам.-председател Емил Николов
Членове Антоанета Мечкарова
Силвия Георгиева
Ненко Ненчев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Председател Ненко Ненчев
Зам.-председател Станислав Готев
Членове Евгени Додов
Мария Бръмбева
Антоанета Мечкарова

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
Председател          Станислав Готев
Зам.-председател Десислава Толинова
Членове                           Анна Нейкова-Райкова
Марияна Николова-Върбанова
Иван Джонгов

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Председател Илиян Николов          
Зам.-председател Иван Джонгов
Членове                           Десислава Толинова
Марияна Николова-Върбанова
Мария Бръмбева

 

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Председател          Ненко Ненчев
Зам.-председател Силвия Георгиева
Членове Анна Нейкова-Райкова
Емил Николов
Станислав Готев