Желаещите да ползват пасища, мери и ливади за стопанската 2020 – 2021 г.,
следва да подадат документи до 10.03.2020 г.

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване
за стопанската 2020-2021 година за землище Пирдоп

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване
за стопанската 2020-2021 година за землище Душанци