2019-08-15  

Мъжкият хор на Класическата гимназия...

Мъжкият хор на Класическата гимназия гостува в Пирдоп По повод храмовия празник на църквата „Свето Успение Богородично",...

2019-08-15  

Пирдопската църква отбеляза храмовия си...

200 години храм „Св. Успение Богородично" Пирдопската църква отбеляза храмовия си празник На 15 август...

2019-08-09  

Лятна киновечер - София филм...

ПОКАНА НОВАТА филмова ВЕЧЕР е на 31 АВГУСТ! ОЧАКВАМЕ ВИ! 31 август, 20:00 ч. - ШОКОВО СЪСТОЯНИЕ,...

2019-08-14  

Свободни работни места в БТ-Пирдоп...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП,АКТУАЛНИ КЪМ 14.08.2019 г.   1....

2019-08-13  

Мерки за биологична безопасност, относно...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената...

2019-08-12  

Създаване на масиви за ползване...

Областна дирекция "Земеделие" - София област Създаване на масиви за ползване на земеделски земиза стопанската 2019-2020...

 
 
 

ПОКАНА 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет-Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 25.07.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория" на Народно читалище „Напредък 1869" гр. Пирдоп  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни училища на територията на  община Пирдоп за учебната 2019/2020 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: За преобразуване на музейна сбирка „Луканова къща" в  музей „Луканова къща".

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд

 Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп с проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.009 "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г.

Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС- ПИРДОП:
(М. ШЕНТОВА)

 

Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще се проведат на 23.07.2019 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, при следния дневен ред: (свали файл)

2019-07-19