Loading...

Folder 2022

Toggle Заглавие
pdf Заповед №726/29.12.2022 г., относно търговията и употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел ( pdf, 44 KB )
pdf Заповед №703/20.12.2022 г. - Относно: Обявяване на 03.01.2023 г. за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на община Пирдоп ( pdf, 30 KB )
pdf Заповед №607/28.10.2022 г. - относно услуги, свързани със съхраняване, събиране и транспортиране на битовите отпадъци ( pdf, 133 KB )
pdf Заповед №529/28.09.2022 г. - относно определяне на време за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборния ден на 02.10.2022 г. (неделя) за изборите за народни представители, за избиратели с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, които не и ( pdf, 48 KB )
pdf Заповед №516/23.09.2022 г. - относно определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. ( pdf, 57 KB )
pdf Заповед №482/08.09.2022 г. - относно образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, които не им позволяват да гласуват в изборното помещение. ( pdf, 49 KB )
pdf Заповед №508/21.09.2022 г. - относно създаване на организация за осигуряване на нормална обстановка в Общината по време на предизборната кампания, в изборния ден и до окончателното обявяване на резултатите от изборите. ( pdf, 46 KB )
pdf Заповед №467/05.09.2022 г. - относно определяне на места за поставяне на агитационни материали за изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. ( pdf, 101 KB )
pdf Заповед №414/10.08.2022 г. - относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. на територията на община Пирдоп. ( pdf, 59 KB )
pdf Заповед №407/08.08.2022 г., относно образуване на избирателни секции за изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., на територията на община Пирдоп и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложението ( pdf, 434 KB )
pdf Заповед №45/31.01.2022 г. на Кмета на община Пирдоп, относно: Забранява се пашата на селскостопански животни през 2022 г. по подотдели и землища ( pdf, 202 KB )
pdf Заповед №37/21.01.2022 г., относно предоставяне за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ ( pdf, 164 KB )
pdf Заповед №36/21.01.2022 г., относно отдаване под наем на имоти - полски пътища, ПОС, в землищата на гр. Пирдоп и с. Душанци ( pdf, 509 KB )