Folder 2023

Toggle Заглавие
document Препис-извлечение от Протокол №3 от заседание на ОбС-Пирдоп / 14.12.2023 г. ( docx, 66 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №2 от заседание на ОбС-Пирдоп / 30.11.2023 г. ( docx, 40 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №1 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 10.11.2023 г. ( docx, 17 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №12 от заседание на ОбС-Пирдоп / 14.09.2023 г. ( docx, 20 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №11 от заседание на ОбС-Пирдоп / 31.08.2023 г. ( docx, 41 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №10 от заседание на ОбС-Пирдоп / 27.07.2023 г. ( docx, 102 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №9 от заседание на ОбС-Пирдоп / 29.06.2023 г. ( docx, 31 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №8 от заседание на ОбС-Пирдоп / 19.06.2023 г. ( docx, 18 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №7 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 31.05.2023 г. ( docx, 23 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №6 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 29.05.2023 г. ( docx, 17 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №5 от заседание на ОбС-Пирдоп / 27.04.2023 г. ( docx, 37 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №4 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 30.03.2023 г. ( docx, 101 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №3 от заседание на ОбС-Пирдоп / 23.02.2023 г. ( docx, 93 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №2 от заседание на ОбС-Пирдоп / 10.02.2023 г. ( docx, 24 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №1 от заседание на ОбС-Пирдоп / 26.01.2023 г. ( docx, 30 KB )