Folder 2022

Toggle Заглавие
document Препис-извлечение от Протокол №16 от заседание на ОбС-Пирдоп / 14.12.2022 г. ( docx, 124 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №15 от заседание на ОбС-Пирдоп / 29.11.2022 г. ( docx, 36 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №14 от заседание на ОбС-Пирдоп / 24.11.2022 г. ( docx, 69 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №13 от заседание на ОбС-Пирдоп / 27.10.2022 г. ( docx, 27 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №12 от заседание на ОбС-Пирдоп / 29.09.2022 г. ( docx, 23 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №11 от заседание на ОбС-Пирдоп / 25.08.2022 г. ( docx, 31 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №10 от заседание на ОбС-Пирдоп / 28.07.2022 г. ( docx, 54 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №9 от заседание на ОбС-Пирдоп / 30.06.2022 г. ( docx, 32 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №8 от заседание на ОбС-Пирдоп / 13.06.2022 г. ( docx, 18 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №7 от заседание на ОбС-Пирдоп / 26.05.2022 г. ( docx, 30 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №6 от заседание на ОбС-Пирдоп / 12.05.2022 г. ( docx, 16 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №5 от заседание на ОбС-Пирдоп / 28.04.2022 г. ( docx, 43 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №4 от заседание на ОбС-Пирдоп / 31.03.2022 г. ( docx, 217 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №3 от заседание на ОбС-Пирдоп / 02.03.2022 г. ( docx, 23 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №2 от заседание на ОбС-Пирдоп / 24.02.2022 г. ( docx, 37 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №1 от заседание на ОбС-Пирдоп / 27.01.2022 г. ( docx, 45 KB )