Folder 2021

Toggle Заглавие
document Препис - извлечение от Протокол №15 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 22.12.2021 г. ( docx, 43 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №14 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 25.11.2021 г. ( docx, 36 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №13 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 05.11.2021 г. ( docx, 24 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №12 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 28.10.2021 г. ( docx, 83 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №11 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 12.10.2021 г. ( docx, 17 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №10 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 23.09.2021 г. ( docx, 36 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №9 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 26.08.2021 г. ( docx, 30 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №8 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 29.07.2021 г. ( docx, 34 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №7 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 24.06.2021 г. ( pdf, 227 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №6 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 27.05.2021 г. ( docx, 30 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №5 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 28.04.2021 г. ( docx, 20 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №4 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 12.04.2021 г. ( docx, 20 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №3 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 25.03.2021 г. ( docx, 132 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №2 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 25.02.2021 г. ( docx, 36 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №1 от Заседание на ОбС-Пирдоп / 28.01.2021 г. ( docx, 46 KB )