Folder 2020

Toggle Заглавие
document Препис - извлечение от Протокол №13 от Заседание на ОбС-Пирдоп/22.12.2020 г. ( docx, 51 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №12 от Заседание на ОбС-Пирдоп/26.11.2020 г. ( docx, 29 KB )
pdf Препис - извлечение от Протокол №11 от Заседание на ОбС-Пирдоп/05.11.2020 г. ( docx, 18 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №10 от Заседание на ОбС-Пирдоп/29.10.2020 г. ( docx, 56 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №9 от Заседание на ОбС-Пирдоп/24.09.2020 г ( docx, 32 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №8 от Заседание на ОбС-Пирдоп/30.07.2020 г. ( docx, 44 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №7 от Заседание на ОбС-Пирдоп/25.06.2020 г. ( docx, 26 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №6 от Заседание на ОбС-Пирдоп/28.05.2020г. ( docx, 23 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №5 от Заседание на ОбС-Пирдоп/30.04.2020г. ( docx, 32 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №4 от заседание на ОбС-Пирдоп / 26.03.2020 г. ( docx, 28 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №3 от заседание на ОбС-Пирдоп / 12.03.2020 г. ( docx, 18 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №2 от заседание на ОбС-Пирдоп / 27.02.2020 г. ( docx, 81 KB )
document Препис-извлечение от Протокол №1 от заседание на ОбС-Пирдоп / 30.01.2020 г. ( docx, 31 KB )