Folder 2019

Toggle Заглавие
document Препис - извлечение от Протокол №4 от Заседание на ОбС - Пирдоп/18.12.2019 г. ( doc, 263 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №3 от Заседание на ОбС - Пирдоп/28.11.2019 г. ( docx, 29 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №2 от Заседание на ОбС - Пирдоп/21.11.2019 г. ( docx, 19 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №1 от Заседание на ОбС - Пирдоп/14.11.2019 г. ( docx, 16 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №11 от заседание на ОбС - Пирдоп/25.09.2019 г. ( docx, 16 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №10 от заседание на ОбС - Пирдоп/29.08.2019 г. ( docx, 21 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №9 от заседание на ОбС - Пирдоп/25.07.2019 г. ( docx, 24 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №8 от заседание на ОбС - Пирдоп/20.06.2019 г. ( docx, 29 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №7 от заседание на ОбС - Пирдоп/30.05.2019 г. ( docx, 25 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №6 от заседание на ОбС - Пирдоп/09.05.2019 г. ( docx, 16 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №5 от заседание на ОбС - Пирдоп /22.04.2019 г. ( docx, 22 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №4 от заседание на ОбС - Пирдоп /28.03.2019 г. ( docx, 24 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №3 от заседание на ОбС - Пирдоп /28.02.2019 г. ( docx, 196 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №2 от заседание на ОбС - Пирдоп /31.01.2019 г. ( docx, 39 KB )
document Препис - извлечение от Протокол №1 от заседание на ОбС - Пирдоп /08.01.2019 г. ( docx, 25 KB )