Програма за енергийна ефективност на Община Пирдоп - 2020-2023 г. (свали файл)


Програма за енергийна ефективност на Община Пирдоп - 2017-2019 г. (свали файл)


Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на териториятана община Пирдоп - 2018-2020 г. (свали файл)