Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2021 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2020 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2017 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2015 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2014 г.