Заповед №324 / 23.06.2022 г. - определя кандидатите, спечелили процедура за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.