BT Pirdop

  1. АВТОМОНТЬОР
  2. МАШИНИСТ, ПЪТНО - СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
  3. ШОФЬОР, ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
  4. КАСИЕР
  5. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
  6. ОБЩ РАБОТНИК
  7. СМЕТОСЪБИРАЧ
  8. ГОТВАЧ

 За информация: Бюро по труда - гр. Пирдоп, ет. 2, стая №1, тел: 07181 / 87-12