MZ logo

Със Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г., като се отменя Заповед РД-01-603/13.10.2020 г.

В заповедта се нарежда:

-  Посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта.

-  Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

-  Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.