Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение,
за периода 16 – 20 декември 2019 г. включително:

ОБЩИНА ПИРДОП

На 17.12.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 18.12.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Пирдоп: Бачо Киро 15, Васил Левски 34,23,27,38,28,21,22,32,36,25,31,5,2,1а,9,1,8,2 А,12,6,14,4,3,10,7,20,15,13,26,17,19,24,19а,22,21,11 А, Върбите 6,8,4,2, Генерал Паприков 9,5,4,1,3,2,11,7, Георги Бенковски 7 А,11,13,7,5,6,9,2,1,3,2,6,22,21,15,27,16,19,18,8,33,31,14,12,1а,25,29,10,17,35, Георги Гергов 2, Георги Геров 2,4, Димитър Димов 7,2,4,6,5,1,11,3,9,8,10, Димитър Ненов 3,9 А,1,9,17,13,15,7,11, Димитър Савов 22,26,45,49,43,24,47, Иван Джуров 5,1,4,12,3,6,11,2,10,8,9,7, Извън Регулация Автосервиз, Илчо Димов 56,2,54, Кв.80 , Княз Александър Батенберг 6а,5г,8,9 8,43,44,12 46,4,10,5,14а 43,46,45,11а 4,14 44,15,13,16,17,22,21,20,18,19,28,24,29,26,27,30,31,34,35,32,40,36,38,7 36,39,37, Княз Борис І 40,36,32 А,37,33,50,21,39 Б,39 А,27,38,23,43,28,32,42,30,46,48,29,34,31,44,35,25,41,18,17б,8,24,20,13,17а,22,3,15,26,2,10,12,7,8 А,16,14,6,9,20,4,1,5,17, Косица 2,4,1,3,6,12, Коста Ганчев 2,6,8,4,3, Лука Х.Павлов 1, Манол Златанов 4,6,2,3,2 В,1, Митрополит Серафим 12,7,8,5,6,3,11,2,1,4, Никола Петков 13,17,2,19,15,10,11,3,5,6,6 А,1,9,8,7,4, Никола Пушкаров 16,12,6,1,4,7,8,5,14,20,3,10,2, Опълченска 14,11,13,1,24,9,18,19,7,16,10,22,3,17,15,6,12 А, Паисий Хилендарски 8,4,2,5,3, Панагюрско Шосе 11,9,10,4,6,17,5,8,15,13,2,41 41,42,1 41,41, Паскал 2,1,15,8,16,5,6,4,24,19,22,23,28,17,20,10,29,7,18,9,31,27,26,12,2,14,3,21,37,33,34,35,38,32,42,30,40,36,39, Пека И Карло Чоконяни 3,10,4,15,12,5,11,8,16,13,18,20,19,2,6,1, Петко Рачов Славейков 8,14,6,12,16,2,10,3,4,1, Райна Княгиня 14,4,3,10,17,1,23,8,9,21,18,13,6,5,8 А,7,15,16,19,2,11,12, Ръжана 5,13,2,4,1,6,3,8,9,7, Св.Св.Кирил И Методий 22,5,20,19,6 А,13,1,14,15,3,7,12,18,11,21,8,9 А,19б,9 Б,17,6,10,16,42,41,23,40,29,54,31,24,30,25,28,39,48,43,52,32,33,44,45,46,37,35,26, Сергей Румянцев 1,2,2,9,4,3,2г,2а,8,1,11,7,40,27,25,32,8,21,28,6,24 Б,22 А,36,26,37,30,33,31,24 A,24,39,12,41а,18,17б,5,20,14,41,35,1,16,22 Б,1а,46,34,38,23а,10,4,60,1,1, Симеон Сърданов 6,2,4,1,1,1 1,1 2,1б 2,2,3, Славци 31,46,50,62,58,25,64,33,27,54,48,44, Спас Соколов 1,4,3,2, Средна Гора 1,4,13,7,2,12,5,6,3,17,15,16,10,9,18,11,8, Тодор Влайков 8,25,21,23,10,13,14,18,20,31,15,19,7,4,1,5,11,9,29,16,27,17,6,24 6,7,22 7,28,34,35,33,36,39,37,30, Тодор Каблешков 8,5,7,9,3,1,3 А,6,2,4,40,16,8 А,14,12,17,15,11,36,25,34,20,27,32,18,24,22,30,28,23,26,38,22 А,31,29, Тодор Пирдопски 10,15 А,11,12,15 Б,13, Хан Аспарух 21,13,6,3,23,9,1,19,5,11,17,15, Христо Смирненски 14,16,18,1,8,6,4,12,2,10, Цар Освободител 86,88,114,85а,19,74а 16,87,78,81,87 А,74 17,17,78 Д,18,72,76а,18,85,16, Чавдар Войвода 15,32,27,18,30,24 A,37,12,16,37 Б,29,14,35,23,22,13,28,20,17,34,31,21,26,24,33,4б,1,1а,11,6,10,5,4а,4,8,9,7,3, Шеста 3


На 17.12.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 18.12.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Пирдоп: Извън Регулация , Сергей Румянцев 1,2,1

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Източник: ЧЕЗ Разпределение