На 27.06.2024 г. от 17.30 ч. в Ритуалната зала на община Пирдоп ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседанието