PigsВъв връзка с писмо с Изх.№0600-50/03.04.2024 г. на Областен управител на Софийска област, след проведено заседание на Постоянно действаща Епизоотична комисия – Софийска област, призоваваме всички граждани, отглеждащи свине за лични нужди да регистрират своите обекти – лични стопанства по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в най-кратък срок.

Заявления за регистрация на животновъден обект - лично стопанство се подават до Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) /напълно безплатно/, чрез кмета на община Пирдоп или кмета на кметство Душанци.