ОБЯВА

ОБЩИНА ПИРДОП ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ
НА 
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ ЗИМЕН ДЪБ

ДО 15.07.2024г.

ЦЕНА  ЗА 1 ПР.КУБ.М.  ЗИМЕН ДЪБ - 112 ЛВ. с ДДС        

ЗАЯВЕНОТО МАКСИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВА ЗА ОГРЕВ В ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ Е ДО 5 ПР.М3 НА ДОМАКИНСТВО.
БЛАНКИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ НА  ГИШЕ № 1, ЕТАЖ I-ВИ,  СЛЕД КОЕТО ПОПЪЛНЕНИ СЕ ПОДАВАТ НА СЪЩОТО ГИШЕ. В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАЙТЕ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.