7714ff6d 625c 47d4 8c5d e1820260a308

На 8-ми и 15-ти юни в с. Душанци, в изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“, Центърът за подкрепа на децата проведе програма „Училище за родители“, която включва информация свързана с основни въпроси, които родителите често си задават - емоции, правила, самочувствие, договаряне, навици и модели на поведение. Родителите, които присъстваха на събитието, придобиха нови знания, умения и компетенции. Също така имаха възможност да зададат въпроси към специалистите.

Екипът на Центъра благодари на Златка Кънева - кмет на с. Душанци и на НЧ „Светлина 1910“ за гостоприемството.