DSC 3501

На 13 юни в парк „Дружба“ в гр. Пирдоп се проведе спортно мероприятие за младежи от 8 до 12 клас. Община Пирдоп и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за втора поредна година организираха стрийт фитнес състезание за участници от Средногорието.

Надпреварата протече в три дисциплини: най-много набирания на лост със собствено тегло; най-много „кофички“ на успоредка със собствено тегло и най-атрактивно съчетание на лост. Участниците се състезаваха във възрастовите категории 8-10 клас и 11-12 клас.

В състезанието премериха сили младежи от Пирдоп, Златица и Челопеч. След оспорваната надпревара, кметът на община Пирдоп Ангел Геров и зам.-кметът Милена Мачканова наградиха победителите. Беше връчена и Специална награда от секретаря на общината Мариана Стоянова и зам.-кметът Милена Мачканова.

Целта на турнира е да се популяризира масовия спорт и здравословния начин на живот сред подрастващите, които могат да насочат своята енергия и свободно време към развиване на здрав дух в здраво тяло. Спортните дейности не само развиват духа и тялото, но и намаляват риска от антисоциално поведение, защото ангажират вниманието и усилията на младото поколение. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни работи за намаляване броя на противообществените прояви сред подрастващите, по-голяма ефективност на превенцията на рисково поведение у младежите и организиране на образователни, възпитателни и социализиращи дейности, за да живеем в по-добро и обединено общество.