IMG 20240404 093906

На 4 април Община Пирдоп беше домакин на обучителен семинар за медицински специалисти от здравните кабинети в училищата и детските градини в района на Средногорието. Инициативата се проведе съвместно с отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област.

В изпълнение на дейности по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021 – 2025 г., гостуващите лектори представиха актуална информация на тема „Здравословното хранене на деца и ученици“.

Д-р Невянка Ракова, д-р Василка Алексиева и д-р Надежда Григорова представиха пред аудиторията нормативни препоръки за здравословно хранене в организираните детски и училищни колективи, обсъдиха изготвянето на седмично меню и предоставиха пакет от методични материали, издадени от Национален център по обществено здраве и анализи.