1712143094261

Снимка: в-к "Камбана"

Днес – 03.04.2024 г., между Община Пирдоп и „Аурубис България“ АД официално беше подписана Партньорска програма за осъществяване на дейности в подкрепа на развитието на региона за периода до 30 септември 2025 година. Приоритети в споразумението са образованието, културата, спорта и здравословния начин на живот, социални дейности и инфраструктурни проекти.

Домакин на срещата беше кметът на община Пирдоп Ангел Геров. От страна на „Аурубис" присъстваха изпълнителният директор Тим Курт, Драга Сапунджиева - координатор „Социални проекти и информационно обслужване" и Ивайло Георгиев – ръководител „Устойчивост, връзки с институциите и комуникации“ в дружеството.  

Двете страни пристъпиха към официално подписване на споразумението, като си пожелаха успешно реализиране на новата програма. Общата стойност на партньорската програма е 1 000 000 лв. със срок за изпълнение година и половина, като договорените области са разпределени в пет приоритетни направления:

Образование: Подпомагане на дейността и подобряване на условията за учебни занятия в СУ „Саво Савов“, НУ „Тодор Влайков“, ДГ „Пека и Карло Чоконяни“.

Спорт и здравословен начин на живот: Подпомагане дейността на спортните клубове; изграждане на детски площадки; изграждане на писта за скейт.

Култура и социална дейност: Подпомагане на дейността на НЧ „Напредък - 1869“ и НЧ „Светлина - 1910“; закупуване на шатра за организиране на събития.

Здравеопазване: Закупуване на ендоскопски апарат за Медицински център I, гр. Пирдоп и следващ етап от подобряването на енергийната ефективност на Центъра с подмяна на дограмата на третия етаж.

Инфраструктура: Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Душанци; ремонт на покрив на Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“, с. Душанци.

След официалното подписване на програмата и по повод отбелязването на Седмица на гората 2024, което се провежда в периода от 1 до 7 април под мотото „Гората е живот и ... обща отговорност!“, Ангел Геров и Тим Курт засадиха заедно чинари и магнолии в парк „Дружба“.