ДО

Г-Н АНГЕЛ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

Г-ЖА МАРИАНА СТОЯНОВА
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПИРДОП

БЛАГОДАРНОСТ
ОТ ХОРАТА, КОИТО НЕ ЧУВАТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРОВ,
Ние, от групата на глухите хора в гр. Пирдоп, изказваме сърдечни благодарности за съдействието Ви, с което ни доставихте неописуемо удоволствие от преживяното пътуване.

ГОСПОЖО СЕКРЕТАР,
С огромна благодарност се обръщаме към Вас, за да Ви благодарим, че се отнесохте със съпричастност към нас, глухите хора от града.

Благодарни сме за подкрепата Ви!
Изказваме благодарност и на шофьора Иван Иванов.

От членовете на глухите „ТО-Пирдоп“

  1. Георги Т. Стефанов – председател
  2. Сийка Кинова – секретар
  3. Стефана Стефанова
  4. Петрана Стойчева
  5. Тома Томев
  6. Иван Иванов
  7. Мариана Лалова

IMG fb2d8b85d18890602cbb56247ba3a0c7 V

IMG 4f4bdcdaaf2b7fb8292da69abaec4ebe V